Då är det dags att få fart på Lissabon fördraget igen. Under dagen och kvällen träffas ministrarna i Bryssel. Carl Bildt är där. Han skriver:

Signatärländernas ställningstagandenOch vi kommer att börja att diskutera Lissabon-fördraget. Med stor sannolikhet kommer den diskussionen att sluta med att det indikeras en väg framåt som kan komma att leda till ett nytt irländskt ställningstagande – och förhoppningsvis ratificering – under det svenska EU-ordförandeskapet nästa höst.

Det låter hoppfullt. Inte minst finanskrisen visar att ett fungerande EU är en förutsättning för att vi ska klara av miljö- finans- och politiska problem som hopar sig. Vårt förhållande till Ryssland för att nämna ett politiskt problem. Lycka till säger vi!

Vad fördraget innebär kan vi läsa i Wikipedia:

Med fördraget stärks EU:s gemensamma utrikespolitik genom att unionen får en utrikesrepresentant. Europeiska rådet får också en fast ordförande (nu roterar uppdraget mellan medlemsländernas stats- och regeringschefer). Dessutom kommer Europeiska unionens stadga om mänskliga rättigheter, ofta kallad enbart rättighetsstadgan, att bli juridiskt bindande för alla medlemsstater (utom Polen och Storbritannien som förhandlat till sig undantag). Fler beslut, fram för allt inom det som idag kallas för den tredje pelaren (polisiära och straffrättsliga samarbetet), kommer att fattas med kvalificerad majoritet istället för dagens enhällighet.

Läs även andra intressanta åsikter om , , ,

No related posts.

Tags: , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>