Upphovsrätten skall ändras till 95 år från 50 om EU får som den vill och vem bryr sig. HAX försöker få liv i våra politiker. Lycka till!

Med Internet finns alla möjligheter att sprida kunskap i världen. Med hjälpa av billigare notebooks kan även fattigare länder ta del av framstegen. Tyvärr är våra politiker inte tillräckligt vidsynta för att förstå fördelarna med fri kunskap.

Oscar Swartz filosoferar om upphovsrätten är omoralisk med ett exempel om knölpåk mot dem som lär sig stycket utantill och spelar det för andra. Han skriver:

Jag tror att upphovsrätt i någon form är samhällsnyttig och att vi alltså bör ha någon upphovsrätt. Trots att den är ”omoralisk”. Jag är också helt övertygad om att en rak överföring av upphovsrätten från icke-digitala verk till digitala verk är ordentligt samhällsskadlig och förhindrar en fantastisk utveckling i det digitala nätsmhället. Det som upphovsrätten alltså egentligen var till för att gagna i min utilitaristiska tolkning.

Läs även andra intressanta åsikter om , , ,

No related posts.

Tags: , , ,

2 Responses to “Lås in kunskapen!”

  1. Nja, du kanske inte ska döma politikerna för fort. Finns flera svenskar i EU-parlamentet som jobbar emot förslaget.

  2. Jag hoppas att de lyckas.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>