Kvinnor i allmänhet röstar vänster. Jag utgår ifrån att de tror att resurserna då fördelas på ett bättre sätt och inte att de i generellt inte är antidemokratiska. Tyvärr gör de sig själva en björntjänst.

Om vi kallar befintliga resurser för ”gamla pengar” så ska dessa bättre fördelas på vård, skola och omsorg. Vad alla verkar glömma är att ”gamla pengar” är en ändlig resurs varför någon form av resursbegränsning måste in i form av köer, behovsprövning etc.

Det behövs ”nya pengar” för att fördelning ska bli bra. Högre skatter ger inga ”nya” pengar bara en snurr till av de ”gamla”. Någon gång är det färdigsdnurrat, då kan staten förstås trycka upp ”nya” pengar och bli ett nytt Grekland.

Det enda sättet att få in ”nya” pengar är genom privata företag som växer. Genom att se till att entreprenörer, företagsledare, ägare och finansiärer får det bättre genom att låta sina företag växa skapas ”nya” pengar, som kan fördelas på vård, skola och omsorg.

Det sorgliga i kråksången är att kvinnor i allmänhet gör sig själva en björntjänst genom att rösta på vänstern. Eftersom vänstern inte tror på privata företag får detta till följd att resurserna inte kommer att räcka till för den vård, skola och omsorg som vi alla vill ska vara bra.

SvD, DN, Expressen

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , , , ,

No related posts.

Tags: , , , , , , , ,

One Response to “Kvinnor vill ha en bättre fördelning av resurserna men gör sig själv en björntjänst”

  1. Vad värre är skulle få kvinnor tänka sig att rösta på v, men gör det ändå iom att de röstar på s. Ofta i villfarelsen att de annars blir av med bidraget som håller dem flytande. För kvinnolöner klarar man sig inte på som ensamförsörjare.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>