Det är många kvinnor som idag startar egna företag. Vi ser också många som blir chefer i större företag. Det är bra. Kvinnor har i allmänhet egenskaper som passar väl in i företagsvärden. Sedan är det väl lite si och så med om männen släpper in dem, men allt tar sin tid.

DN skriver idag:

Alliansregeringen har visat att det inte finns någon automatik mellan skatteuttag och kvalitet inom offentlig sektor. Självständighet för kvinnor är inte att ersätta ett beroende av en man med ett beroende av staten. Det är på den planhalvan den politiska striden om kvinnors röster borde stå.

Att tvinga in kvinnor i lågavlönade statliga tjänster utan jobbskatteavdrag men med ökade bidrag av alla dess slag borde inte vara något alternativ för kvinnor. De rödgröna vill dit och de flesta kvinnor röstar på de rödgröna. Varför?

Det är väl som med burkan; det känns tryggt. För det kan väl aldrig vara så att man tycker det är bättre att vara försörjd av staten, antingen med låg lön eller bidrag, än att stå på egna ben? Om så, låter framtiden inte speciellt spännande inte ens om man blir kulturarbetare. Där verkar ju sextrakasserier vara legio.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , ,

No related posts.

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>