Det är väl som att svära i kyrkan men i förlängningen är det vår välfärd det handlar om. Mänskligheten står inför ett antal problem som miljö. energi, vatten och mat. Varken kultur, sport eller filosofi kan lösa dessa problem. Snarare föreslår representanter för dessa verksamheter att problemen är olösliga och slutsatsen blir att vi ska återgå till “stenåldern” i form att att det var bättre förr.

Naturvetenskapen har svårt att hävda sig mot kulturens förespråkare. Ändå är det inom naturvetenskapen som  lösningarna till våra problem ligger.

Redan i ungdomsåren värdesätts idrott före matematik. Och en socialt begåvad elev som kan recensera senaste filmen belönas mer än en som fördjupar sig i vetenskapliga problem. Tendensen fortsätter efter skolan. Dagstidningar har hela bilagor som heter Kultur för att inte tala om sporten.

När ska vi förstå att vår framtida välfärd hänger på om forskare och ingenjörer kan lösa vårt växande behov av energi, vatten och mat utan att förstöra miljön. För att nå dit måste vi ge naturvetenskapen mer utrymme i samhället.

Kultur, sport och filosofi behövs i ett samhälle men vi ska ha klart för oss att dessa discipliner inte kan ge oss några lösningar utan i bästa fall reflektera över  lösningar på våra problem som enbart naturvetare kan stå för.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , ,

No related posts.

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>