Rapport ska ha ett erkännande. De visade något positivt om alliansregeringen. Kanske hade de hoppats på något annat, vad vet jag. I alla fall blev det inte så illa för alla svårt sjuka. Det blev faktiskt bra sa någon.

Denna ständiga sjukfrånvaro till trots håller vi på att anpassa oss till E-snittet utan att förtidspensionera sjuka. Bra men det finns mycket mer att göra inte minst inom vården själv. Varför privata vårdinrättningar har färre sjuka kan man undra över.

Nå hur vill nu de rödgröna förändra det hela. Det vet vi inte och förmodligen inte de heller. Fler långtidssjukskrivna och fler sjukoensionärer verkar väl vara en god gissning. Det vore väl attan om vi inte skulle leda sjukfrånvarolistan i EU!

SvD, SvD Brännpunkt, DN

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , ,

No related posts.

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>