http://www.jarnling.se/Vykort%20Marieh%C3%A4ll,%20Bromma.htmIgår skrev jag om att ”Politiker vet inte alltid bäst”. Som av en händelse tar DN idag upp frågan om politiker och demokratin. De skriver:

De som fått makt har också ansvar för den representativa demokratin. Politiker kan inte skylla på slöa medborgare.
…….
Men frågan berör alla medborgare, inte bara de cirka två procent som är partipolitiskt aktiva. Här är det faktiskt helt korrekt, och inte ens någon paradox, att hävda att politiken är för viktig för att enbart anförtros politiker.

DN värnar den representativa demokratin som det suveränt bästa sättet att styra samhället som mänskligheten har kommit på, men anger ingen lösning på problemet hur man värnar demokratin.

I studiesynpunkt gick jag själv på ett kommunalfullmäktiemöte. Det gör jag inte om. Urtråkigt. Debatten var för sakens egen skull. Medlemmarna gick in och ut (för att röka antar jag) och man satt bara och önskade att det skulle ta slut. Jag förstår att de duktiga kommunalmännen söker sig till riksdagen istället eller väljer att göra karriär i partiet.

Ändå är det, som DN påpekar två tredjedelar av ekonomin som bestäms av kommunen. Trots det riktas all bevakning mot Reinfeldt och Sahlin. Visst visioner är viktiga men det är också det vardagliga livet.

Vem kan egentligen hysa förtroende för någon man inte känner? skriver Den hälsosamme ekonomisten. Vi röstar på ett parti, inte på personer. Jag skulle inte känna igen och hälsa på min folkvalde, varken i riksdag eller kommun. Jag har ingen aning om den valda personen representerar mig och mina åsikter. Partiet har valt denne och då är det väl en bra person, eller? I alla fall lojal mot partiet, vilket socialdemokrater nu kan var nöjda med när det helt går emot folkviljan i energidebatten. Och vem ska man skälla på? På partiledaren, som jag aldrig har träffat eller på min folkvalde, som jag inte vet vem det är?

Den representativa demokratin behöver reformeras och det finns möjligheter med Internets hjälp. Några ministrar och politiker har börjat blogga. Det är bra (även om UDs pressavdelning inte hinner med enligt SvD). Jag skulle vilja att de tre översta valda i kommunens partier började blogga och utöver meningslösa debatter i kommunalfullmäktige började debattera med kommunens innevånare. Det skulle bli intressantare och även höja kvaliteten på de folkvalda.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , ,

No related posts.

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>