Upptäckte att det finns en blogg som heter Klimatbluffen. I det senaste inlägget förfäras man över att de som är kritiska till klimathotet betraktas som förnekare.

Det som irriterar mig är att få verkar inse att ordet är oerhört negativt laddat och otvetydigt kopplat till förintelsen. Arbetarens klimatblogg använder ordet frekvent utan några skrupler men även i traditionell media, som i Expressen förra veckan, så beskrivs de som ifrågasätter klimathotet som förnekare.

Jag skrev senast om IVAs program Vägval Energi i vilket även kritiska forskare får komma till tals. Jag undrar vad de säger om att bli kallad förnekare? Arbetaren förlöjligar IVA i sin strävan över att få fram ett beslutsunderlag. Mycket underligt! Arbetaren verkar helt ha svalt miljörörelsens idé om alternativ energi. Konsekvensen, om man inte ser alternativ energi som ett komplement till kärnkraft, är barnbegränsning och utflytt av vår basindustri. Borde inte Arbetaren tänka på svensk arbetskraft i första hand?

Klimatdiskussionerna lär fortsätta. Mona Sahlin ger idag replik på SvD brännpunkt.

Att nu äventyra potentialen och investeringsviljan för den kraftiga utbyggnad av vindkraft och förnybar el från skogen och jordbruket som snabbt kan ge tillförsel av el i Sverige är inte bra för vare sig energiomställning, elpriser eller jobb.

Hon säger också att vi inte ska exportera el som om världen inte hänger ihop. Förnybar el från skog och jordbruk räcker inte. Till och Peter Eriksson vill behålla de nuvarande kärnkraftverken sin livstid ut.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , ,

No related posts.

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>