Aftonbladet vill ha fler invandrare som inte kan försörja sig till Sverige. Så kan man tolka deras inlägg i dagens tidning. Bakgrunden är dimmig men bottnar nog i att man på det sättet får fler som röstar på socialdemokraterna. Bidragsberoende människor överger ju inte den hand som försörjer dem.

Om man nu vill ta sig an invandrarfrågan kan man  istället som Sanna Rayman på SvD läsa Timbros senaste rapport skriven av Andreas Johansson, statsvetare vid Göteborgs Universitet.

Andreas Johansson påpekar att vi rör oss med flera begrepp som egentligen är ganska odefinierade. Vi menar olika med begrepp som integration, assimilation, multikulturalism, jämlikhet och identitet.

Att Sverige vitaliseras genom invandring tror jag är en sanning som många kommer att inse vad det lider men det kräver att vi har någon uppfattning om hur vill vill att processen ska gå till.

Att som tidigare regering samla invandrare i getton, sätta dem att lära sig svenska och indirekt förbjuda dem att arbeta har inte fungerat är det nog många som kan skriva under på. I Södertälje har politikerna mer eller mindre förstört en fantastiskt fin stad med den politiken.

Reinfeldts regering har en del kvar att göra. Det ständiga jobbskatteavdraget måste kompletteras med åtgärder som också skapar jobb. Jag menade igår att invandrare kan spela en viktig roll i Sverige därför att bland invandrare finns många entreprenörer som är beredda att satsa bara förutsättningarna finns. Tyvärr finns det mycket kvar att göra på den fronten.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , ,

No related posts.

Tags: , , , , ,

One Response to “Invandrare är bra för Sverige”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Aftonbladet hoppas på invandrarna.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>