pelosi obama.jpgSå, äntligen får USA en sjukvårdsreform. Med få rösters övervikt gick den igenom.

Det vare mycket prestige för Obama och hans regering men det var till stor del demokraternas inpiskares förtjänst skriver Steve Clemons i WashingtonNote. Kvinnan bakom den lyckade utgången heter Nancy Pelosi, House Speaker.

Utan henne och hennes trixande hade det nog inte gått.

Att piska ledamöterna till lydnad är förstås ett dilemma. Vi har sett det användas i riksdagen, inte minst i FRA frågan. Dilemmat som SvD tar upp idag är att vi å ena sidan villa att alla ska rösta efter sin övertygelse samtidig som vi vill att partierna ska få igenom sina förslag.

I frågan om Armenien hade vi behövt en svensk Nancy Pelosi.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , ,

No related posts.

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>