När de stora har problem med sina bonusar och lönsamhet är det dags att stimulera de små företagen. De som kämpar dag och natt att nå framgång. Vi vet att många företagsledare inte vill expandera av många skäl. Arbetsrätten är ett. Tyvärr är det bara centerpartiet som har insett problematiken med arbetsrätten. Till och med Anders Borg tror att det bra finns stora företag och sällar sig därmed till LO som mer eller mindre hatar små företag.

En intressant fråga är vad det är som gör att vissa entreprenörer lyckas medan andra misslyckas. Anders Johnson tror sig ha hittat en förklaring. Han skriver i senaste numret av Axess att det finns ett samband mellan frikyrklighet och företagsamhet. Han skriver:

Församlingarnas betoning av flit och ansvarstagande men också deras öppenhet och nätverksbyggande har skapat goda affärsmiljöer.

En intressant iakttagelse. Anders Johnson gör en grundlig undersökning av alla frikyrkobälten i Sverige och finner stöd i sin uppfattning att öppenheten och nätverket som omger frikyrkan är bra för företagare.

Därför är SvDs tanke i så tokig när de säger att kristdemokraterna borde profilera sig mer mot företagandet. Det finns en falang inom partiet som är för tyst, de som står upp för frihetsvärden som familj, flit och företagsamhet. Samma värden som Anders Johnson har funnit vara värdefulla om företag ska lyckas.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , , , ,

No related posts.

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>