på Facebook kan man tydligen lära sig mycket om mänskligt beteende. Det senaste är en undersökning om våra förhållanden och när man väljer att gå egna vägar.

Bilden är hämtad från Mathias Mikkelsen och det intressanta är folk bryter upp sina förhållanden vid givna tidpunkter. En varning alla gifta och sambos behöver ta på allvar. Som ni ser av bilden är dessa farliga tidpunkter:

  • På våren
  • På måndagar 
  • Strax innan sommaren
  • Precis innan jul

Julafton är tydligen den säkraste dagen. Då kan man slappna av.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , ,

No related posts.

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>