Felräkningen av Vätternrödingen kan ha varit medveten. Vem vet eller i alla fall ett önsketänkande från föreningens sida. Ibland undrar man inte Naturskyddsföreningen har en dold agenda som går ut på att skrämma folk till att rösta på Miljöpartiet.

Föreningen påstår sig visserligen vara politiskt obunden men det ska man nog, som med deras beräkningar, ta med en nypa salt. Styrelsen borde offentligt redovisa sina politiska ståndpunkter.

Att värna om naturen är i och för sig inte något fel men en mer nyanserad bild skulle göra saken mer trovärdig. Att ensidigt bara påvisa negativa faktorer leder fel. Visserligen är det lätt att få gehör hos den stora allmänheten men det är också detta som är problemet. De politiska partierna är känsliga för strömmingar i väljarkåren och just nu är det många som drar sig mot Miljöpartiet i tron att världen blir bättre. Tyvärr innebär detta att forskning och utveckling till gagn för både människor och natur  bromsas.

Världens, och i förlängningen även våra, stora problem är fattigdom, brist på energi och svält. Barnbegränsning föreslog en gång en representant för miljöpartiet numera i styrelsen för Naturskyddsföreningen som metod till att komma till rätta med världens problem.

Absurt, visst, men så blir det när man fjärmar sig från verkligheten. Metoden borde istället vara att skapa överflöd av energi. Att kunna frigöra energi bundet i materian på ett säkert sätt skulle lösa mycket för både människa och natur, men då måste vi sluta lyssna på Naturskyddsföreningens och Miljöpartiets strävan efter det förflutna.

AB, SvD

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , ,

No related posts.

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>