Man får lätt det intrycket när man läser Helena Palenas blogg.  Som vanligt är USA och Israel bovarna som media aldrig rapporterar om deras illgärningar. Putin verkar vara hjälten som media aldrig verkar uppskatta. Dessa skribenter kan ju glädjas åt att Rapport anses gynna vänstern och miljörörelsen desto mer. Behöver man mer stöd för sina uppfattningar kan man ju alltid läsa Bakom krigsrubrikerna i  Proletären.

No related posts.

Tags: , , , , , , ,

One Response to “Har Media svårt att hålla sig till sanningen?”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Vi går mot liberal demokrati på lång sikt

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>