Det börjar bli lite för mycket hat i det politiska rummet. Man kan ogilla åsikter och man kan tycka att personer som framför dem är okunniga men att därifrån gå till att hata dem innebär att vi har lämnat det demokratiska rummet. Uppenbarligen finns det personer som tycker att demokrati finns om alla tycker som en själv.

Människan borde ha insett att det inte finns några definitiva sanningar så det gäller att vara lyhörd även mot de som tycker annorlunda. Kastar man tårtor är man ute och seglar i en auktoritär värld. Att som kommunal förbjuda politisk reklam därför att det inte stämmer överens med ens egna uppfattningar är knappast demokrati. Att riva och skada anläggningar och personer därför att de driver åsikter som man ogillar är knappast demokrati.

Att världen inte är en enda stor demokrati är inte skäl till hat i vår egen bakgård. På sikt går vi förhoppningsvis mot en liberal demokrati om vi få tro på Fukuyamas spådom.

DN

No related posts.

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>