I Davos diskuteras finanskrisen. Bildt försöker med matkrisen men ingen bryr sig om kommande vattenkris. Det senare kräver frihandelsavtal, så att grödorna kan odlas där det finns vatten.

Mattias Svensson på Neo skriver:

Igår uppmärksammades Bill Clinton när han applåderade en återgång till nationell jordbrukspolitik och ett stopp för frihandelsavtal! och talade om behovet av mer statlig inblandning i ekonomin och trodde på en ”explosion av jobb” som följd av statliga energisatsningar. Den förre presidenten applåderade också Det är den typen av agenda som de avdankade höjdarna nu sitter och diskuterar.

I Sverige har vi problem med att våra politiker inte inser vad de ställer till med, men det verkar inte bättre internationellt heller.

Läs även andra intressanta åsikter om davos, bildt, frihandel, finanskris, politik, ekonomi

No related posts.

Tags: , , , , ,

One Response to “Frihandelsavtal verkar inte aktuellt”

  1. Tja… – världens demo(n)kratier är som de är, tyvärr tyvärrr… :cry:

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>