På regeringens uppdrag har forskarna Magnus Ranstorp och Josefine dos Santos gjort en översikt av förebyggande insatser mot våldsbejakande extremism och radikalisering. En rapport har sammanställts och överlämnats till till demokratiminister Nyamko Sabuni.

Rapporten ”Hot mot demokrati och värdegrund – en lägesbild från Malmö” kommenteras av Fria Nyheter som skriver:

Ranstorp och dos Santos beskriver hur ”ultraradikala” islamister som tillhör källarmoskér i området ”predikar isolering och agerar åsiktskontrollanter samt upprätthåller en stark hotkultur, där främst kvinnor trakasseras fysiskt och psykiskt”.

”Nyinflyttade familjer som aldrig varit speciellt religiösa eller traditionella uppger att de levde friare i hemlandet än i Rosengård”, skriver de båda forskarna.

SvD drar slutsatsen om att det finns en grupp ultraradikala män som agerar åsiktskontrollanter:

”En mycket stark hotkultur” ska inte kunna tillåtas växa så mycket att den drabbar en hel stadsdel – hot är ju ännu brottsligt.

Som vanligt är det de svagaste som får lida när ordningen inte upprätthålls. Ska människor kunna integrera sig måste rättsstaten finnas där för den som söker dess skydd.

Berit Wager reagerar starkt:

Nu måste något göras för att få människor som fått en fristad i Sverige att förstå att ett radikalt, fundamentalistiskt islamiskt levnadssätt inte hör hemma här.

Vår minister Nyamko Sabuni uttalar sig i finsk media:

Att det finns fundamentalistiska grupper i Rosengård som förordar barngifte, trakasserar kvinnor som inte bär slöja och uppmuntrar ungdomar att isolera sig från samhället är oacceptabelt. Svenska lagar, rättigheter och jämställdhet ska gälla alla, även boende i Rosengård, säger Sabuni.

Det som är självklart är tydligen inte självklart. Vi hånade moderaterna när de ville införa att invandrare skriftligen måste erkänna svensk lag. Det finns uppenbarligen de som inte fattat att det är svensk lag som gäller. Jag antar att ”åsiktspoliserna” gör det i religionens namn. Samtidigt har vi omfattande kriminalitet i de områden de verkar i. I min enfald trodde jag att det fanns moral och etik i alla religioner och att våld inte hör hemma där åtminstone i Sverige.

I tunnelbanan ser jag många kvinnor som är klädda på ett religiöst korrekt sätt, trodde jag. Numera ser jag med obehag på dessa kvinnor som uppenbarligen utsätts för åsiktsförtryck. Det skulle vara otänkbart för dem att ändra sin klädsel.

Det var ju ett tag man inte ens fick säga invandrare utan att kallas rasist. Socialdemokraterna har försökt få alla invandrare att bli bidragsberoende. Generation två köper inte detta utan protesterar. Politikerna har hittills duckat.

Jag håller med Berit Wager, det måste bli en ändring. Vi måste säga ifrån. Vi måste göra det enklare att starta eget. Det finns massor av drivkraft bland våra invandrare inte minst i Rosengård. Ge dem rätt förutsättningar, minska på byråkratin. Det är inte bara en fråga för Sverigedemokraterna.

Om byråkratin håller man dessvärre på att tappa hoppet om. Politikernas strävan är snarare att öka samhällets kontroll genom nya lagar. Rick Falkvinges inlägg på sin blogg är nedslående.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , , ,

No related posts.

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>