Jag klagade precis på att Företagarna inte gör sig hörda i kampen i att förbättra villkoren för småföretagarna. Precis lämpligt kommer Företagarna med en rapport. Anna-Stina Nordmark Nilsson, vd för Företagarna konstaterar att små företag betalar mer i bolagsskatt än stora företag.

Bolagsskatt efter företagsstorlek.Rapporten understryker det som vi påpekat i många år, att bolagsbeskattningen gynnar storföretagen. Och detta trots att det är i de mindre företagen som tillväxten finns.

Anna-Stina Nordmark ger också följande råd till politikerna:

Sänkningen av bolagsskatten som kommer vid årsskiftet är givetvis bra, men det viktigaste för småföretagen vore sänkta arbetsgivaravgifter. Lönekostnaderna är den helt dominerande kostnaden och avgör därmed i hög grad konkurrenskraft och tillväxtmöjligheter.

Jag skulle också vilja lägga till att alla dessa regler och förordningar, som småföretagare måste kunna, borde kunna förenklas.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , ,

No related posts.

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>