Det är dags för FN att träda in. I världen finns en massa religioner som alla hävdar att deras Gud eller Gudar är den eller de rätta. De är och har varit beredda att slå ihjäl dem som inte håller med. Två saker vet man, alla kan inte vara sanna samtidigt och det finns inga vetenskapliga bevis för någon.

Därmed inte sagt att alla har fel, men vem har rätt? Att slå ihjäl varandra är ingen bra metod i att få rätt, men tyvärr används den metoden idag på många ställen. Senast nu i samband med rondellhunden.

Kristendomens historia är full av krig och terror. Idag verkar det som om islam har övertagit den rollen. Är hinduismen nästa offer?

Kan vi inte överlåta till FN att lösa religionsproblemen och slå fast vilken eller vilka Gudar som vi alla ska förlita oss till?

Nalin Pekgul (S) försöker göra partipolitik av detta med sitt inlägg i SvD. Tyvärr är det väl så att även om hon har konverterat till svenska värderingar finns det åtskilliga i världen som inte gjort det. Varför ställer sig inte de religiösa ledarna i Sverige sig upp och samständigt säger att vi tror på vår Gud, men det finns andra som tror på sin Gud och ingen vet vem som har rätt.

Vi får inte kränka muslimer säger Nalin Pekgul men varför får muslimer kränka de som inte tror alls? Vilket är värst att slå ihjäl oliktänkande eller driva med oliktänkande?

Alla har rätt till fel åsikt som DN skriver. Frågan är om Nalin Pekgul vågar driva den frågan i strid mot de mäktiga religiösa ledarna i världen?

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , ,

No related posts.

Tags: , , , , , ,

3 Responses to “Flytta religionskrigen till FN”

  1. Jag har flytt Iran, vad ska jag fly nu då? Islam är här och vi som har lämnat islam är undertryck. Islamister hotar oss jämt. Jag har lämnat Islam på grund av islam handlar om HAT, TERROR, MORD och STENING. Jag orkar inte mer hat, terror och mord. Islam har ruinerat hela mitt liv. Islam är mycket farlig, vänta bara för att se. Jag har lämnat Islam men de är ständigt efter oss för att döda oss.
    Mvh/ jennifer

  2. Vet ni vad Islam har gjort med min familj? Vi hade bara böcker och Islamister dödade hela mina familj i Iran. Jag kan inte vara tyst längre. Jag vill säga att Islam är mot allting som rör sig. Islam är mot mänskliga rättigheter. Islam är mot böcker, ritningar, tidningar och debatter. Islam handlar om piska, stena, mörda, döda och avrätta folk som vill ha demokrati. jag lämnade Islam eftersom Islam kränker mina rättigheter. Jag är kvinna och i Islam kvinnor har ingen rättigheter. Kvinnor är halva män och måste stenas tills död. Förtryck mord och terror, det är allt vad jag har lärt av islam.Islam är farlig. Islam har tagit all min familj, min barndom och min framtid!
    Mvh/ jennifer

  3. Tyvärr var kristendomen lika grym på 1500-talet. Religionskrig och förföljerser finns så länge som det finns olika uppfattningar om vilken Gud som är sann. Och det blir inte bättre av att stater utnyttjar religionen för sina egna syften. Varför skulle inte FN kunna medla fred mellan de olika Gudarna?

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>