Många är tvärsäkra. på det en eller det andra. Carl Bildt skriver:

Att vi förlorat på att stå utanför Euro-samarbetet tycker jag personligen är ganska uppenbart.

Harry Flam som Bildt hänvisar till ingår också i konjukturrådet som säger:

Nu är det gynnsamt för Danmark att ansluta sig till valutaunionen medan det för Sverige och Storbritannien inte är helt klart att vinsterna av ökad handel och ökad växelkursstabilitet överväger kostnaden av att mista en självständig penningpolitik.

Sydsvenskan tolkar rapporten positivt. Anders Borg säger att det inte aktuellt i denna mandatperiod. Mona Sahlin drar till med att det inte är aktuellt i nästa heller. Jag är böjd att instämma med den hälsosammeekonomisten som skriver:

Hur som helst tror jag att finanskrisen kommer att avgöra saken en gång för alla. Till eurons fördel eller nackdel.

Läs även andra intressanta åsikter om euro, konjukturrådet, politik, pengar, ekonomi

No related posts.

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>