Reinfeldt blir lite förutsägbar med sina jobbskatteavdrag. Jag tvivlar inte på att avdragen ökar lusten att arbeta men frågan är om det finns arbete till alla. Det är här entreprenörerna kommer in. De kan skapa nya jobb om bara förutsättningarna är de rätta.

Reinfeldt har glömt entreprenörerna trots att de mer eller mindre väller in flera om dagen till Sverige. Flertalet av våra invandrare är i grunden entreprenörer. Ge dem föreutsättningar och vi skall alla växa.

En entreprenör planerar framtiden utifrån det som finns medan vi andra planerar framtiden först för att därefter skapa medel att nå dit. Problemet med det senare är att många hinner tröttna innan men ens börjat gå den planerade vägen.

Tag vara på entreprenörerna herr Reinfeldt, ge dem förutsättningar och få oss att förstå att det inte är fult att tjäna pengar.

SvD, Aftonbladet, Kent Persson, D.h.ekonomisten

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , ,

No related posts.

Tags: , , , , , ,

2 Responses to “Entreprenörerna herr Reinfeldt!”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Invandrare är bra för Sverige
  2. Vad säger behovsanalysen? — Mikael Persson

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>