Något alternativ till kärnkraft finns inte. Tvärtom måste vi hoppas på att kärnkraften kommer att utvecklas till ännu effektivare energikällor. Detta inser de flesta. Merit Wager skriver idag på SvD:

Om vi inte vill tillbaka till forntiden, om vi inte vill ge upp våra hårtorkar, disk- och tvättmaskiner, datorer, belysning, transport, industrier (=jobb) etc så gäller det att se till att energibehovet – det nuvarande och det ökande – möts. Så enkelt är det.

Vi kan lägga till ”om vi inte gillar barnbegränsningar eller att fattiga länder får fortsätta att vara fattiga” som jag skrev om när jag igår kommenterade miljöpartiets politik: Miljöpartiets program vore en katastrof för världens fattiga. Nu tror jag dock att världen är klokare än miljöpartiet.

Enligt Merit Wager har även Metall insett energibehoven. Bra, nu verkar det bara vara Mona Sahlin som klänger sig fast vid miljöpartiets energipolitik. Varför? För att skapa jobb behövs energi. Varför facken håller fast vid bidrag istället för ordentliga jobb har jag aldrig förstått.

Kärnavfallet har alltid spökat i debatten. Vi måste lära oss hur man tar hand om avfallet. Vad många inte vet är att vi i Sverige är världsledande i frågan. Forskningen i Oskarshamn har gett Sverige en unik position i frågan om avfallshantering. Dessutom skapar forskningen spin-off kunskaper i andra områden.

En doktorand nere i Äspötunneln. Foto: Curt-Robert Lindqvist.Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, har uppdraget att föreslå plats för slutförvaring. Beslut skall tas under 2009. Det är alltså SKB som har dragit igång en omfattande forskning inom området. Lite försiktigt skriver SKB: I Oskarshamn bedrivs också en stor del av den forskning kring metod och teknik som behövs för att bygga ett slutförvar.

Vi kan också läsa:
Högskolor erbjuds möjlighet att bedriva forsknings- och utvecklingsprojekt vid SKB:s anläggningar i Oskarshamn. Första projektet handlar om hur kemiska element rör sig djupt nere i berget.

Bl.a. ska professor Mats Åström ”tillsammans med doktorander studera beteendet hos kemiska element i jordmån, vatten, berggrund och biologisk miljö. Målsättningen är att öka förståelsen för hur huvud- och spårelement frigörs, omfördelas och transporteras i miljön”.

Vi får hoppas att många forskningsresultat leder till nya företag.
Om kärnkraft skriver även HD och Ny Teknik

Läs även andra intressanta åsikter om kärnkraft, avfall, socialdemokrater, metall, fack, miljöpartiet, politik, energi

No related posts.

Tags: , , , , , , ,

7 Responses to “Det våras för kärnkraften”

 1. Vi tar inte hand om avfallet, vi ska gräva ner det och överlämna ansvaret till kommande generationer.

  Du kan jämföra det med att vikingarna grävt ner livsfarligt avfall och sedan satt upp en runsten ovanför som varning till kommande generationer. Det gäller att vi fattade vad dom menade och att runstenen verkligen stod kvar.

 2. Det är så det framställs i media för att naturligtvis påverka oss. SKBs forskning, som vi kan ta del av på deras hemsida, syftar till att kommande generationer inte ska påverkas.

  Vi bör stödja den forskningen för kärnkraften kommer vare sig vi vill eller inte. Det finns inget alternativ.

 3. Sverige har ju också mycket stor yta, här finns det utrymme och förutsättningar för väldigt många urangruvor. Sverige skulle kunna försörja en stor del av världen med uran.

 4. @Sven. Att vi gräver ner fult fungerande uran kan du tacka socialdemokraterna för. Det vi idag kallar avfall kan användas i moderna reaktorer som bränsle. då skulle vi minska mängden avfall som måste slutfrvaras med ver 90% och desutom slippa nästan alla transuraner med lång halveringstid.

  Sen har du fel i farligheten. dels därför att avfallet placeras så långt ner att en civilication som har teknologi avancerad nog att komma ner till avfallet är avancerad nog att förstå vad det är.

  Så snälla läs på lite om hur slutfrvaret fungerar innan du sprider direkta felaktigheter. http://www.skb.se/Templates/Standard____14883.aspx är en start.

  Du kan även kolla upp naturens eget slutförvar som redan är testat i enormt lång tid
  http://www.ocrwm.doe.gov/facts.....0010.shtml

  /C

 5. Fakta är att labben i Oskarshamn är en kunskapskälla som vi behöver ta hand om. Fakta är också att kärnkraften är ett av få alternativ till att klara världens behov av energi.

Trackbacks/Pingbacks

 1. Om EUs energiproblem
 2. Det är inte bara om kärnkraft det handlar

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>