Med jobbskatteavdraget lönar det sig att arbeta. Men det måste också löna sig att äga för det är i växande företag som jobben skapas. Inte minst hushållsnära tjänster visar hur rätt det sambandet är.

Debatten om företagens villkor är obefintlig. Maud Olofsson försöker, men ingen hänger på. Svenskt Näringsliv gör ett försök idag i SvD. Sighild Arnegård Hansen skriver:

Om inte vikten av företagande och ägande blir en lika central del av regeringens arbetslinje som jobbskatteavdrag kommer det blir mycket svårt att hålla vad man lovat.

Vi är kreativa och duktiga på att forska i Sverige men sedan tar det stopp. Kommersialiseringen sker oftast utomlands där pengarna finns. Sedan 70 talet är det inte många företag som växt i Sverige, tyvärr. Till stor del är det politikernas fel och då främst S och LO. De senare gillar i princip bara 5 ägarfamiljer i Sverige. Övriga har motarbetats effektivt.

För att komma tillrätta med detta är det ett flertal saker som måste genomföras enligt Hansen. Främst är det kapitalbeskattningen på 30 % som är ett hinder. I övrigt nämner hon lägre skatter och ändrade arbetsrättsregler.

Jag skulle vilja lägga till budskapet att ökat välstånd kommer från växande företag. Att som de rödgröna ensidigt plädera för fler tjänster i det offentliga är en sorts Ebberöds bank. Tvärtom är det så att om vi kan få fler företag att växa kan vi vi ha fler människor i offentlig tjänst.

Alliansen, och numera även S (DN), vill i alla fall att fler ska tycka att det är lönsamt att arbeta. Nu gäller det för politikerna att se till att det är lönsamt att äga.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , ,

No related posts.

Tags: , , , , , ,

One Response to “Det måste löna sig att äga”

  1. Jobbskatteavdraget i all ära, men det leder inte till bättre konkurrenskraft mot utlandet.
    Tog regeringen däremot bort den allmänna löneavgiften på 7,41% av arbetsgivaravgiften (den är ju ändå bara en ren skatt! ) skulle företagen på exportmarknaden stärkas betydligt.
    I frågan om sänkta arbetsgivaravgifter kväser moderaterna konstant Centerpartiet som driver detta. Samtidigt ger företagarna sitt oförbehållsamma stöd till just moderaterna. Hur tänker företagarna? Är det genom att rösta på andra än de som driver företagarnas frågor man ska nå framgång?
    Ibland tänker jag att ett sekels socialdemokratiskt styre även socialiserat företagarnas självuppfattning till att omfatta självspäkelse.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>