Vi, eller rättare sagt socialdemokraterna, har sedan länge förlitat oss/sig på exportföretagen. De är stora, de har skapat jobb och arbetar på intressanta marknader. Det är också lätt att dra gränsen mellan löntagare och företagare.

Vi har också förstått att idag och framöver kan vi inte förlita oss på de stora exportföretagen utan vi måste skapa jobb och resurser på annat sätt. Och det går, det visar RUT och ROT initiativen. Genom att ändra på villkoren skapas jobb.

Politikerna borde därför diskutera hur villkor kan förändras så att fler företag och därmed jobb skapas. RUT och ROT visar att vi alla i slutändan tjänar på detta. Nästa åtgärd är sänkt moms för matbranschen. Säkert bra men det behövs mycket mer. Lite andefattigt är det tyvärr från Alliansens sida.

Juholt då? Ännu värre. Som ledare för S, lika med socialdemokrater och storföretag, bekämpar han allt vad förändrade villkor heter. Istället blir det skattefinansierade jobb som inte leder till motsvarande intäkt till staten som är Juholts melodi. Är det hållbart, knappast. Offentliga resurser har alltid en begränsning och leder alltid till resursbrist.

Det behövs resursförstärkning från företag som växer och det gör inte storföretagen, åtminstone inte i Sverige.

DN, SvD, AB

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , ,

No related posts.

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>