Fallet med den lilla barnet förbryllar. Alla verkar vara förlorare. Barnet förstås, som vad jag förstår, fick fel vård på Karolinska. Föräldrarna, förtvivlade efter missen som i sin strävan att få upprättelse stämmer läkaren som ville minska barnets lidande som blivit döende på grund av vårdmissen. Alla döende patienter som framtiden inte får någon smärtlindring.

Alla falla är unika. Det har Hägglund rätt i och vill invänta fakta innan lagar ändras. Verkar klokt även om Maria Abrahamsson tycker att det behövs tydliga riktlinjer i vilket fall. Att smärtlindring kombinerat med dödshjälp är svårt beskriver Cornelia Edvardson på ett bra sätt i sin kolumn och avslutar med:

Till sist: Detta är inget inlägg i debatten om ett pågående rättsfall; bara ett vittnesmål om att det inte finns och inte kan finnas några enkla svar, inget entydigt ”regelverk”, som sjukhuspersonal och anhöriga kan luta sig emot när beslut kring livets slutskede måste fattas.

Vi ska ändå vara tacksam över att det lilla barnet kunde dö utan smärta.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , ,

No related posts.

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>