När saker och ting går käpprakt åt fel håll så har vi en tendens att snabbt reagera. Vi vill så snabbt som möjligt komma på banan igen. Vi skapar nya regler i all hast. Regler som i efterhand kan visa sig skapa nya problem.

Finanskrisen är ett exempel. Bankerna ville snabbt tjäna pengar och lånade ut mycket pengar mot bristande säkerhet. Bubblan sprack som vi vet varvid ledningen snabbt formulerade nya regler utifrån att detta får inte hända igen. Reglerna innebär dock att numera kan få eller inga låna pengar trots bra säkerheter. Beslutet har skapat nya problem.

Vi hör ropen idag från enskilda, från organisationer, från opposition på krav av snabba beslut om stödåtgärder. Alla, även regeringen, påstår att de föreslagna snabba lösningarna löser alla problem. Så är det inte, vilket vi senare kan konstatera.

Snabba svar är de mest riskfyllda lösningarna av alla.

Den här bilden har Erik Svansbo lyckats få spridd över bloggvärlden. Tillsammans med ett antal andra står Lars Stjernkvist kvar på scenen efter sitt tal, Medan någon annan (utanför bild) nu håller sitt tal klättrar en person upp på ställningen kring scenen, med bl a Hizbollahs flagga. Detta var mot slutet av mötet, som strax efteråt avslutades..<br />Foto: Erik Svansbo” border=”0″/>Det fasanfyllda kriget i Gaza är ett annat exempel. Socialdemokraterna ställde sig på barrikaderna och krävde snabba lösningar trots att man i maggropen ändå måste ha känt att detta inte är rätt. Socialdemokraten Lars Stjernkvist var snabbt framme SvD och <a href=nyanserade sitt budskap. Från Mona och de rödgröna har vi inte hört någon nyansering.

Problem ställer svåra krav på ledarskapet. De har framgångsrikt byggt upp organisationer och vill så snabbt som möjligt gömma undan all sorts problem. Det är alltså inte därifrån vi kan hitta svaren. Svaren finns i stället hos alla mellanchefer. De sitter närmare verkligheten och har oftast en mer balanserad syn på hur verkligheten ska tacklas.

En god del av lösningen är att ifrågasättas och att vårda kreativa mellanchefer, som ännu inte är behäftade med lydnad till den nuvarande regimens sätt att göra saker. Att dessutom erkänna att de beslut som fattas i all hast vanligtvis är dåliga. Det gäller också en förhastad lagstiftning och förhastade äktenskap. Senare ånger går aldrig att kompensera för lidanden sådana val vållar. Låt oss hoppas att det inte är för sent för oss alla att lära sig den gamla visdomen ”Att tänka först och handla sedan”.

Idén till artikeln fick jag när jag läste Bad Times Lead to Bad Rules av Carmine Coyote. Mycket tänkvärd artikel.

Jag lyssnade precis på Fredrik Reinfeldts anförande i dagens politiska debatt. Det verkar som om också han hade läst ovanstående artikel. Budskapet var att vi inte ska förhasta oss med utan lägga förslag som gör att vi går starka ut ut den globala kris vi nu ser. I DN debatt sammanfattade alliansen sitt budskap med:

Med en tydlig arbetslinje har vi skapat goda finanser som gör att vi kan möta den ekonomiska oron med en förstärkt politik för arbete, framtidssatsningar och välfärd. Människor ska kunna vara trygga med att välfärden står på en stabil grund. Sunda offentliga finanser, tillsammans med en tydlig inriktning mot full sysselsättning och minskat utanförskap, förblir viktiga hörnstenar när vi nu möter den ekonomiska nedgången. Vi tar ansvar för Sverige.

Intressant var att lyssna på replikerna från Mona Sahlin som ville ösa på med snabba beslut, på Lars Ohly som inte såg fred som en utgångspunkt i Gaza, på Peter Eriksson som snabbt ville ha tillbaka bidragen. De om några borde läsa artikeln. Fast deras problem är ju förstås att de rödgröna inte har någon gemensam plattform att utgå ifrån.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , ,

No related posts.

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>