Det verkar som om nästa regering kommer att styras av antingen sverigedemokraterna eller vänsterpartiet. Båda dessa anti-partier är lika dåliga val för Sverige.

I nuläget lurpassar S och M på varandra även om kärnan i socialdemokraterna och moderaterna tycker lika om det mesta. Varför då inte bildas en ny allians typ socialdemokraterna. Vi skulle då få en stark regering med starkt stöd i väljarkåren. Sverige skulle må bra och sverigedemokraterna och vänsterpartiet förpassas till källaren, där de hör hemma.

Det är dags för politikerna att ta sitt ansvar, Bilda Socialmoderaterna!

No related posts.

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>