Jag har hört Veronica Palm i skolfrågan och nu senast i sjukförsäkringsfrågan. Det är så man baxnar. Att prata mot eget förnuft verkar vara de rödgrönas melodi eller så saknar Veronica Palm insikt i hur det står till i landet, men jag tror att Veronica och hennes gelikar gör vad som helst för att få en ministerpost.

Det är det, Veronica Palm , som är cynism skriver SvD. Man kan inte annat än instämma. Sanna Rayman skriver i samma tidning att de rödgröna saknar realism och tar som exempel att de rödgröna vill för skattepengar köpa SAAB och samtidigt lägga ner motorvägarna.

Vad tror de Saab gör? Rullande blomkrukor? (SvD)

Åter till skolfrågan. Vi har hamnat på efterkälken debatterar ett antal namnkunniga personer idag på Brännpunkt. Nu börjar vi se effekterna av socialdemokraternas skolpolitik. DN skriver: Sverige förlorar inte bara i jämförelse med andra utan också jämfört med sig självt för 13 år sedan.

Är det dit vi ska igen Veronica Palm? Jag börjar tro att de rödgröna saknar empati för människor och deras behov.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , , ,

No related posts.

Tags: , , , , , , ,

One Response to “Cynismen har fått ett ansikte”

Trackbacks/Pingbacks

  1. SAP: opportunister eller populister? « Olssons Blogg

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>