Question Mark För de som suktar efter en förändring får rådet att fundera över vad man tycker känns meningsfullt. Eller kort vad man tycker är meningen med livet. Svaret är inte alltid lätt att ge. Dick Richards skriver mycket om genalitet och har även här ett bra svar:

People who find a deep sense of purpose in their lives are almost always able to look back at their previous experience and see that nothing was wasted.

Han menar att vi skall ställa oss frågan:

Hur har allt som har hänt mig förberett mig inför framtiden? Läs mer!


Technorati : , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>