weLEAD är en non-profit-organisation med uppgift att förstå och lära ut organisationslära och personligt ledarskap. De försöker förstå vad som gör en bra ledare och vilka uppoffringar en sådan måste göra.

weLEAD har också en hel del intressanta artiklar på sin sida. En är Real Leadership av Dean Williams. Han skriver,

There are essentially two kinds of leadership: real leadership and counterfeit leadership. Real leadership mobilizes people to face reality and progress. Counterfeit leadership puts a false set of tasks in front of people, distracting them from facing reality……..We need a new notion of what it means to be a real leader-one that does not emphasize the dynamic of leader-follower, but the dynamic of leadership-group-reality.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>