Tillväxten finns hos de mindre företagen. Det verkar alla vara överens om. Men här som på många andra områden är det mer ord än verkstad. Centern försöker men de övriga i alliansen är kallsinniga. SvD tycker att alliansen borde lyssna mer på Maud Olofsson.

Man kan undra varför man inte bryr sig om företagen och speciellt inte om de mindre och medelstora. Valstrategiskt är det väl så att det ger inga röster från LO-kollektivet som man vill komma åt. De troende som förstår dilemmat röstar ju i alla fall på alliansen eftersom alternativet med de rödgröna skulle vara ännu värre för företagen.

Det är dags att ändra på den här tågordningen. I förhållande till de små företagen är facken alldeles för starka. Minns bara salladsbaren som ju inte hade en chans när facket satte in stöten. Facken behöver dock vara starka för att att matcha de stora globala koncernerna men att utnyttja denna makt mot de små är vansinnigt.

LO som andra organisationer gillar makt och stora företag ger dem makt. Därför är mindre och medelstora företag inte intressanta för LO och därmed för de rödgröna. Med ett undantag; alla gillar de nystart-företag. Det är bra för statistiken. Någon nationell samling för att rädda GMs SAAB , som Mona Sahlin vill, behövs inte skriver DN. Tyvärr har fjäsk för storföretag alltid varit LOs linje.

Det ställs krav på regeringen nu att LAS och andra regler bör ändras men det är svårsålt. Istället bör små och medelstora backas upp av näringslivet, dvs möta LO med egen makt. Alla stora företag borde solidariskt skänka resurser i form av arbetstid eller pengar så att de små kan ta upp kampen med LO med samma medel. Startar facket en regelvidrig strejk ska de stora svara med samma mynt. Solidaritet kallas det. Det är dags för näringslivets representanter att ta upp kampen för de små på allvar.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , ,

One Response to “Vem bryr sig om företagen?”

  1. If you should ever make it out to Missouri you can sleep at my house. I discovered your site by chance. Any more suggestions or insights? I’ve been really distracted, to say the least. Right up until right this very moment I have had a completely different way of seeing this issue.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>