Mer pengar till det offentliga, mer makt åt politiker, fler regler och bort med vinster verkar vara en röd tråd för många. Jag undrar hur mycket pengar som “försvinner “ i byråkratin? För byråkrati blir det. Även om man höjer skatterna till 100 % kommer inte resurserna att räcka till och då måste man prioritera.

Med sjuk hustru ser jag redan idag hur mycket papper som måste fyllas i. I det offentliga gäller det att skrapa med foten och bocka. Politiker gillar byråkrati. Det ökar deras makt och de har ryggen fri.

“Att tas om hand” anser politiker vara något fint. Att starta eget med bidrag från politiker är en fjäder i hatten för de styrande men att företagen börjar tjäna pengar måste stävjas med en massa regler.

Vi skrattar när man driver med de norska reglerna i serien Lillehammer på TV, men det är ju också vår värld.

Slopa krånglet, halvera reglerna, tillåt vinster och vi skulle få det mycket bättre i Sverige för alla.

Varför måste politiker bestämma över vilken vård vi behöver, vilka böcker vi ska läsa och vilka jobb vi ska söka. Och för att inte tala om vilka företag vi får driva.

AB, SvD, DN

Läs även andra intressanta åsikter om , , , ,

Tags: , , , ,

One Response to “Varför inte reformera “KrångelSverige” ?”

  1. Excellent site you have got here. Keep up the cool quality writing, it is rare to see a nice article like this one these days. I just saw your articles on Monday. I lived out in Virginia so I know what you’re talking about here. If you can, send me an email and we will discuss, I have an idea you will love. People some times ask me, Would I go back to that if I could? And I always tell them that I would.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>