http://kopochsalj.eniro.se/query/id/A15920567/what/gti_info/tpl/bas_front/ax/letaNär man är mitt upp i det operativa glömmer man lätt att allting kan förändras. Jag menar att ändrade omvärldsfaktorer ger nya förutsättningar.

  • Det är klokt att veta vilka faktorer som i huvudsak påverkar företagets vinst.
  • Det är klokt att diskutera de riskfaktorer som är förenade med företagets huvudsakliga verksamhet.

Detta är vad strategisk analys handlar om. Analysen är av kvalitativ art där man med ord försöker beskriva de faktorer som påverkar företaget. Oftast slutar analysen med att man gör en prognos om framtiden i kvantifierbara termer.

Är det flummigt? Inte nödvändigtvis, det finns ett antal modeller, verktyg, som används; Porters branschanalys, Porters konkurrentanalys och PEST (omvärldsanalys). Allt brukar sammanfattas i en SWOT analys.

Analysen är alltså rätt strukturerad och som slutpunkt gör man en prognos av framtiden.

I kommande inlägg ska jag beskriva de olika analysverktygen.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , , ,

Tags: , , , , , ,

4 Responses to “Varför Strategisk Analys?”

  1. Härlig sida du har där, titta gärna in på min sida och titta lite.

Trackbacks/Pingbacks

  1. Kassalikviditet
  2. Artiklar om SWOT som anlysmetod
  3. Prognostisera balans- och resultaträkningar - proformamodeller.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>