Torbjörn Ek har i boken ”Våga, Växa, Vinna” på Ekerlids Förlag, gett följande goda råd till nystartade företag:

  • Lyssna på kunderna.
  • Ta hjälp av andra när den egna kompetensen inte räcker.
  • Välj en professionell partner.
  • Låt inte rädslan för idéstöld hindra att projektet får det ekonomiska och affärsmässiga stöd från utomstående som kan vara en förutsättning för dess överlevnad.
  • Upprätta i ett så tidigt skede som möjligt en kalkyl fram till första intäktskronan.
  • Var ytterst försiktig med at låna pengar till projekt som ännu inte genererar intäkter. Om du förbrukar hela det egna kapitalet hamnar du i ett utomordentligt dåligt förhandlingsläge.

Jag tycker detta är mycket bra råd. Med tester i liten skala och en bra grov plan har du bättre förutsättningar att få till en bra affärsplan och skarpt genomföra projektet.

One Response to “Varför lyckas vissa, men inte andra?”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Coaching » Blog Archive » Hur förbättrar jag min verksamhet

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>