Nu gäller det för företag och individer att vara kreativ. Att nå ut är viktigare än någonsin. Filmen ”Att vika en T-shirt på 2 sekunder” visar ett exempel på en instruktiv film. Sådana kan flera lära sig att göra.

Ett tecken i tiden är att Timbro startar nu internetfilmakademien.

Tags: , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>