Jag lyssnade i veckan på en intressant föreläsning av John Mullins om hur viktigt det är att gå till plan B om ett företag ska bli framgångsrikt. John Mullins betonade vikten av att snabbt testa affärsplanen, plan A; för att se att den fungerar. Plan A ska därför inte överarbetas.

Budskapet skiljer sig lite från vad alla investerare säger, men det beror på, säger Mullins, att flertalet investerare aldrig själva har startat en verksamhet som entreprenör.

Mullins har skrivit en bok i ämnet; Getting to plan B.

Varje affärsmodell måste kvantitativt delas in i fem huvudpunkter:

1) Din intäktsmodell: Vem ska köpa? Hur ofta? Hur snart? Till vilket pris? Hur mycket pengar får du varje gång en kund köper? Hur ofta kommer de att skicka dig en annan kontroll?

2) Din bruttomarginal modell: Hur mycket av din inkomst kommer att vara kvar när du har betalat de direkta kostnaderna för vad ni har sålt?

3) Din verksamhetsmodell: Annat än kostnaden för de varor eller tjänster som du har sålt, skall vad mer du spenderar pengar på att hålla lamporna på?

4) Din rörelsekapital modell: Hur tidigt kan du uppmuntra dina kunder att betala? Har du binda upp pengar i massor av inventering väntar för kunderna att köpa? Kan du betala dina leverantörer senare, efter att kunden har betalat?

5) Din investering modell: Hur mycket pengar måste du spendera up front innan enoughcustomers ger dig tillräckligt med näringslivet för att täcka dina kostnader?

Jag tycker det verkar vara ett vettigt angreppssätt som alla borde sätta sig ner och fundera kring. Dessutom, som Mullins också påpekar, är det viktigt att utgå ifrån verksamheter som idag fungerar och göra dessa lite bättre. Och det finns alltid snarlika verksamheter att jämföras med.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , ,

Tags: , , , , ,

2 Responses to “Var beredd att ändra din affärsplan”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Affärsplattformens hörnstenar
  2. Jämför med andra och gör det bättre!

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>