Detta är det föväntade svaret när du fråger ägaren eller VD till ett litet eller mellanstort företag om de har en aktuell affärsplan. Så säger Tim Barry i sin post Business Plan? But I’m not a Start-up.

The business planning process is such a great tool for growing a business, but so many people dismiss it as a one-time plan used only to start a company or raise financing. That myth of the business plan for start-ups only gets in the way far too often. If you own or run a company, you probably want to grow it. And if you want to grow a company, then you want to plan that growth. And the planning is only the beginning; you want to use the full planning process to manage growth.

Jag tror att en affärsplan tillsammans med ett DuPont diagram är två bra hjälpmedel för företaget inför framtiden.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>