Hur mäter vi framgång? Ibland får man en känsla att framgång är när någon annat tycker man är bra eller har lyckats. Det är alltid viktigt att bli uppskattad men frågan är vad vi själva tycker är framgång.

Kanske beror detta på om vi har någon vision om vad vi egentligen vill uppnå. Vad skulle du vilja göra om säg 5 år? Med det som utgångspunkt kan man fråga sig vad som funkar idag? Vore det inte en framgång om du tog ett litet steg ytterligare mot din vision?

Jag tycker det är en klockren framgång. All förändring måste göras i små steg om det ska bli bestående. Lite kul då när jag läser en artikel av Kathy Sierra om just framgång. Hon inleder med två bilder,

Measuringsuccess

Hon skriver,

Isn’t it about time we quit measuring professional success in one dimension, vertically, and start considering how much your actual work matches your desired work?

I all ledarskap måste man utgå ifrån individerna och ha klart för sig vad de strävar efter.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>