Business Intelligence Lowdown ger oss 101 råd i ledarskap och entreprenörsskap. De menar att man inte behöver massor av högskolepoäng för att lyckas utan att det räcker med vanligt sunt förnuft.

Richard Branson does it effectively from a hammock in the Necker Island, Warren Buffet has been doing it since he was 11, and Bill Gates used it to single-handedly build an empire.

Arguably the most powerful and effective managers in the world, these men have one thing in common – they owe their management acumen and success not to fancy business degrees from the hallowed portals of Harvard and Yale, but to plain old, not-so-common, common sense.

Ni håller säker med om de flesta råden, men det är ett bra sätt friska upp minnet med vad som är viktigt.


Technorati : , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>