Man kan fråga sig om det är någon skillnad mellan en chef och en ledare. Ja, tror jag många säger. En ledare visar nog mer entusiasm och får med sig folk på ett helt annat sätt.
En chef är säkert bättre på att administrera och se till helheten.

Men det finns säkert många åsikter om detta. i bloggen The Practise of Leadarship finns följande sammanställning:

 • The manager administers; the leader innovates.
 • The manager is a copy; the leader is an original.
 • The manager maintains; the leader develops.
 • The manager focuses on systems and structure; the leader focuses on people.
 • The manager relies on control; the leader inspires trust.
 • The manager accepts reality; the leader investigates it.
 • The manager has a short-range view; the leader has a long-range perspective.
 • The manager asks how and when; the leader asks what and why.
 • The manager has his or her eye always on the bottom line; the leader has his or her eye on the horizon.
 • The manager imitates; the leader originates.
 • The manager accepts the status quo; the leader challenges it.
 • The manager is the classic good soldier; the leader is his or her own person.
 • The manager does things right; the leader does the right thing.

  Tags: chef, ledare, ledarskap, chefsskap, coaching, entusiam, manager, leader

One Response to “Vad är skillnaden melllan en chef och en ledare?”

 1. Intressant. Den sista distinktionen går ju också in i engelskans skillnad mellan ”effectivness” och ”effecitivity”

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>