För börsföretagen är det lätt. Det är bara att titta på börskursen. Sedan är det en annan fråga om aktien är över eller undervärderad.

Någon antecknar på ett möte eller skriver upp något.För icke börsnoterade är det lite värre. Det är ett antal analyser som behöver göras innan värdet kan bestämmas. Jag ska återkomma till analyser vid senare inlägg.

Om vi nu gör det lätt för oss och antar att balansräkningen bara innehåller tillgångar som är nödvändiga för att driva rörelsen och att värdet på dessa tillgångar är lika med noll om verksamheten upphör. Vi antar vidare att rörelsen har ,under lång tid framöver, en uthållig nettovinst per år.

Ett enkelt sätt att beräkna vad företaget är värt är att beräkna nuvärdet av de kommande årens nettovinst. Eftersom vi antog att rörelsen fortsätter en lång tid framöver kan nuvärdessberäkningen förenklas till Värdet=medelnettovinsten/avkastningskravet.

Exempel: Om medelnettovinsten=200 000 kr/år och avkastningskravet är 10% blir värdet på företaget V=200000/0,1=2 miljoner. Om å andra sidan avkastningskravet=20% blir värdet på företaget lika med 1 miljon (200 000/0,2).

Läs även andra intressanta åsikter om , , ,

Tags: , , ,

2 Responses to “Vad är mitt företag värt?”

  1. Hej Rolf, intressant artikel. Jag skulle vilja rekommendera en tjänst som jag själv utvecklat där man faktiskt kan räkna ut hur mycket ett företag är värt även om det inte är noterat. Testa själv å kom med synpunkter.

    http://www.foretagsvardering.org/enkel/

    eller

    http://www.foretagsvardering.org/avancerad/

    Jag rekommenderar den avancerade modellen, men det krävs lite förkunskaper för att det skall bli rätt.

  2. Funny thing I believed I was a pro on this topic before coming to your blog but it turns out, I’m a novis. There is really no denying that you are a true visionary. I’m sure this article will touch all that see it. I seriously appreciate this article.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>