Det finns två avgörande frågor för att uppnå framtida förändringar.

- Hur vill du att framtiden skall se ut?

- Vad har fungerat bra?

Frågorna bryggar över dåtid och framtid och utgör stommen i lösningsorienterad coaching (solution focus). Coachingen betonar vikten av att sluta göra sådant som inte fungerar och istället bygga vidare på sådant som fungerar


Technorati : , , , ,

One Response to “Två viktiga frågor för dem som söker framgång”

  1. That sure is a brilliant way of thinking about it. I like reading your posts. Thank you for sharing your info with me. You really changed my mind on more than a couple points.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>