Rolf Erikson on mars 17th, 2010

Igår beskrev jag hur affärsmodellen kan analyseras. Det gällde att skaffa sig konkurrensfördelar och snabbt anpassa sin affärsplan. Många nystartade företag befinner sig i ett läge där företaget inte genererar stabila intäkter. Man har inte uppnått en affärsplattform utan befinner sig i någon form av idéplattform. Vad krävs då för att en stabil affärsplattform ska [...]

Continue reading about Affärsplattformens hörnstenar

Vad krävs för att företagen ska ha en hållbar tillväxt? Leona Achtenhagen och Leif Melin, båda från Internationella Handelshögskolan i Jönköping, föreläste på Estrad redan 11 december 2006 om detta. ”Hur skapas långsiktig tillväxt? Kännetecken och utmaningar för en kontinuerlig företagstillväxt.” var titeln på föredraget. De kom fram till 7 faktorer som är avgörande för [...]

Continue reading about 7 faktorer krävs för att företag ska ha en hållbar tillväxt

Rolf Erikson on februari 26th, 2010

Vi är många som startar företag i Sverige. Få lyckas dessvärre att växa till något som fler kan livnära sig på. Tyvärr försvårar våra regler i Sverige för de som försöker. Men det finns de som lyckas. Ink har sammanställt 7 råd från solsoentreprenörer som lyckats. Här är dem: 1. Get things out of your [...]

Continue reading about 7 råd för att lyckas som ensamföretagare

Rolf Erikson on februari 5th, 2009

När man får frågan ”Hur skall jag säkerställa att mitt företag utvecklas på rätt sätt?” brukar jag med andra svara, Skriv en affärsplan! Sam Decker har också fått frågan men han började med med att ställa 20 frågor, 20 Questions to Develop Your Business Frågorna är mycket bra och som Sam Decker säger ” Lika [...]

Continue reading about 20 frågor som utvecklar ditt företag

Rolf Erikson on april 17th, 2008

Du har en idé, du har en handlingsplan och allt verkar frid och fröjd. Men har du tänkt på att allt vi gör får bollen antingen att rulla framåt eller bakåt. Alla dessa möten, som inte leder någon vart. All övervakning och rapportering som gör att vi tappar gnistan. Allt sådant får din idé att [...]

Continue reading about Rullar bollen framåt?