Rolf Erikson on december 22nd, 2008

Den berömda Warren Buffet har sagt att ”risk är att inte veta vad du gör”. Även om detta är sant, förklarar det inte alla risker som företag har. Deras upphandlingar, leverantörer och försörjningskedjor kan sträcka sig globalt och täcka in allt från naturkatastrofer till terroristattacker. Riskhantering innebär arbete med mätning och bedömning av risk och [...]

Continue reading about Rätt riskbedäming kan göra att företaget överlever

Rolf Erikson on april 30th, 2008

Den eviga frågan är hur framtiden kommer att se ut. Jag har tidigare tryckt på hur viktigt det är att med jämna mellanrum analysera framtiden. Porters fem krafters modell är ett bra hjälpmedel. Men det är inte bara hot som framtiden har att erbjuda utan också många möjligheter. En kreativ företagsledare kan skapa mycket utifrån [...]

Continue reading about Hur ser framtiden ut för en företagare?

Rolf Erikson on april 18th, 2008

Grov affärsplan för att testa din idé Du har en idé som du vill förverkliga i ett eget företag. För att du och andra ska förstå om idén är bärkraftig behöver du skriva en affärsplan. Innan du börjar skriva, vilket kommer att ta en del tid, kan du börja med en grov plan. Dels för [...]

Continue reading about Förverkliga dina idéer och drömmar!

Rolf Erikson on februari 11th, 2008

Lönsamhet och kostnadsjakt är viktiga pusselbitar i all företagsamhet. För många mindre företag är dessutom likviditeten och likviditetsbudget styrande bitar. Har man tur så rullar allt på men oftast behöver företaget positionera sig inför framtiden. Affärsplanen ska vara ett levande dokument. Som underlag till planen kan det vara bra att använda sig av ett antal [...]

Continue reading about Analysera affärsstrategier