Rolf Erikson on februari 6th, 2009

När man är mitt upp i det operativa glömmer man lätt att allting kan förändras. Jag menar att ändrade omvärldsfaktorer ger nya förutsättningar. Det är klokt att veta vilka faktorer som i huvudsak påverkar företagets vinst. Det är klokt att diskutera de riskfaktorer som är förenade med företagets huvudsakliga verksamhet. Detta är vad strategisk analys [...]

Continue reading about Varför Strategisk Analys?