Hur många gånger försöker vi inte att hitta fel istället för att se det som är bra. På något sätt finns det i samhällsstrukturen. Chefen påpekar bristerna. Nyhetsprogrammen vältrar sig i allt som är fel osv.

Det är dags att göra något åt detta. Varför inte börja idag. Beröm dina medarbetare på allt som de är duktiga på. Det gäller även dig själv. Koncentrera dig på det du är bra på.

Även här har Kathy Sierra skrivit en bra artikel. Hon skriver,

If we have everyone working on their weaknesses, we do smooth out the attribute curve. But then we get mediocrity in a wide range of areas, and less f’n amazing work in narrow ranges. For many of us, we just can’t afford mediocrity. There’s too much competition there.

Squarepegreview

Även vid förbättringar skall man utgå ifrån det som fungerar bra och det man är duktig på och göra allt en aning bättre. De små stegen är det som ger bestående ändringar.


Technorati : , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>