Ska man nå sina mål krävs framgång. Självklart, men vilka drivande faktorer ligger bakom en framgång. Det har skrivits mycket om detta men nu har det gjorts en studie där man har följt 238 människor i 28 projekt fördelade på 7 företag i 3 olika branscher. Det är Teresa Amabile and Steven J. Kramer som skrivit boken The Progress Principle: Using Small Wins to Ignite Joy, Engagement, and Creativity at Work.

Coert Visser har läst boken och skriver:

The primary finding of the study was that three types of events had the most positive impact on work life and performance: 1) progress in meaningful work, 2) catalysts (events that directly help project work), and nourishers (interpersonal events that uplift the people doing the work). Of these three factors, progress was by far the most powerful. The negative opposites of these three factors (setbacks, inhibitors, and toxins) had negative effects on worklife and performance. Their effect turned out to be much stronger than that of the positive factors. Even small progress and setbacks often had strong effects on inner work life.

Så nu är det belagt att vi alltid ska mäta de små framstegen, det gynnar de långsiktiga målen. Ett bra sätt är att fråga sig vad man står i en skala 1 till 10, där 10 är att målet är uppnått och 1 inget hänt. Säg att vi bedömer läget till 4, vad behöver då göras för att vi ska komma till 5. Det är alltså de små stegen som är vägen till framgång.

Läs även andra intressanta åsikter om , , ,

Tags: , , ,

2 Responses to “Studie i vad som är viktigt för framgång”

  1. Om man är intresserad av vad som gör oss människor motiverade att göra vårt yttersta, rekommenderar jag starkt följande: http://www.youtube.com/watch?v=u6XAPnuFjJc

  2. Jättetrevlig film och den stämmer bra med min egen erfarenhet. Filmen handlar dock om hur man motiverar andra. Min utgångspunkt var hur man motiverar sig själv eller rättare sagt hur man på bästa sätt når sina mål.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>