Redan idag är våldsamma spel förbjudna i Australien. Nu avser även Schweiz göra detsamma. Techdigist skriver:

The new ruling states that any game that ”requires cruel acts of violence against humans and humanlike creatures for in-game success” will be banned. As far as I’m aware, that pretty much rules out 90% of all games; even Super Mario stomps on the head of his evil doppelgänger Wario every once in a while.

Jag undrar hur vi i Sverige tänker. Några av speltillverkarna finns ju i Sverige så här händer säkert inget. Dessutom brukar vi ju rätta oss efter vad mediaindustrin tycker. IPRED lagen är ju ett bra exempel på detta. Men det ju klart att ni som utvecklar spel ska nog se detta som en möjlig risk.

Läs även andra intressanta åsikter om , , ,

Tags: , , ,

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>