Soliditet i ekonomiska termer är förhållandet mellan ett företags eget kapital och totala kapitalet. En bra soliditet är 30 till 40 % även om H&M har närmare 100 %, dvs H&M har just inget lånat kapital.

Har ett företag låg soliditet kan det bli svårigheter att klara sig genom bistrare tider och sådana kommer alltid för eller senare. Nu beror det ju också vad tillgångarna består av. Är de säljbara eller inte?

Det är lätt att räkna ut soliditeten så därför bör nyckeltalet finnas där när du bedömer företagets framtid. Det är ett mått på företagets långsiktiga betalningsförmåga.

Läs även andra intressanta åsikter om , , , , ,

Tags: , , , , ,

2 Responses to “Soliditet måste tas på allvar”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Soliditet per bransch
  2. Analys med hjälp av företagens nyckeltal

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>