Jag tycker skalning är ett bra hjälpmedel vid all coaching. Förutsättningen är förstås att man först har klarlagt vad som ska uppnås och vart man vill nå.

Som chef kan du då fråga: Var tycker du att du befinner dig på en skala från 1 till 10?

Acceptera svaret och fråga istället vad det är som gör att du befinner dig där. Därefter är det enkelt att följa upp samtalet med frågan; Vad behöver du göra för att gå ett steg upp på skalan? Och vips så har du en handlingsplan klar.

Det finns mer att säga om detta. En bra artikel hittar du här .

Lycka till!

Tags: coaching, skalning, hjäpmedel, chef, ledare, samtal, utvecklingssamtal.

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>